Luật sư lao động - Bảo hiểm - Luatthehemoi.com

【BLOG TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ ®】Chuyên đề Luật sư lao động - Bảo hiểm. Hãy gọi Hotline 1900 6177 để được tư vấn luật miễn phí về Luật sư lao động - Bảo hiểm.

 • LUẬT SƯ BẢO VỆ QUYỀN LỢI; ĐẠI DIỆN TRONG CÁC VỤ ÁN LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM.

  23-06-2016 // 932 lượt xem

  Kinh tế ngày càng phát triển, các doanh nghiệp ra đời ngày càng nhiều. Cùng với nhu cầu làm việc của người lao động là như cầu tuyển dụng của các Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất để đáp ứng nhu cầu kinh doanh. Để điều chỉnh quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động, quan hệ giữa người lao động, người sử dụng lao động với cơ quan quản lý. Nhà nước đã ban hành nhiều các văn bản Luật để thống nhất trong việc quản lý và điều hành.

  Chi tiết →

 • QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

  23-06-2016 // 988 lượt xem

  Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (điều 15 Bộ luật lao động năm 2012).

  Chi tiết →

 • QUY ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN

  23-06-2016 // 1,108 lượt xem

  Căn cứ vào điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì: “Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất”. Căn cứ vào điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện thì : “Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.”

  Chi tiết →