THỦ TỤC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH VÀ BỔ SUNG HỘ TỊCH

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước. Uỷ ban nhân dân huyện nơi trước đây đăng ký hộ tịch hoặc nơi cư trú trong nước hiện tại có thẩm quyền giải quyết đối với người trên 14 tuổi.

Ngày đăng: 23-06-2016

9,901 lượt xem

A.  Giống nhau về thủ tục thay đổi, bổ sung và cải chính hộ tịch:
Về thẩm quyền: căn cứ điều Điều 27 Luật hộ tịch
Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch:
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
Uỷ ban nhân dân huyện nơi trước đây đăng ký hộ tịch hoặc nơi cư trú trong nước hiện tại có thẩm quyền giải quyết đối với người trên 14 tuổi.
 B.   Khác nhau về thủ tục thay đổi, bổ sung và cải chính hộ tịch:
 
Thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật.
 Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.
 
Bổ sung hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cập nhật thông tin hộ tịch còn thiếu cho cá nhân đã được đăng ký.
 
Phạm vi
1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.
2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong sổ hộ tịch nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.
(điều 26 Luật hộ tịch)
3.  Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó. (k1 điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)
 
1.  Sửa đổi lại tất cả những   thông tin trước đây đã     đăng ký nhưng có sai sót do lỗi của công chức tư pháp.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. (k2 điều 7 nghị định 123/2015/NĐ-CP)
 
Bổ sung thêm các thông tin còn thiếu ( tên cha, mẹ, quê quán…)
Thủ tục
1.    Tờ khai theo mẫu;
2.    Giấy khai sinh cũ;
3.    Các quyết định có liên quan (nhận con nuôi, nhận cha mẹ con, bản án…);
4.    Giấy tờ pháp lý cá nhân
(điều 28 Luật hộ tịch)
1.    Tờ khai theo mẫu;
2.    2. Các giấy tờ khác có liên quan;
3.    Giấy tờ pháp lý cá nhân.
(điều 28 (Luật hộ tịch)
1.    Tờ khai;
2.    Các giấy tờ liên quan.
3.    Giấy tờ pháp lý cá nhân.
(điều 29 Luật hộ tịch)
Thời gian
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
Có thể gia hạn thêm nhưng không quá 03 ngày nếu phải xác minh
(điều 28 Luật hộ tịch)
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ;
Có thể gia hạn thêm nhưng không quá 03 ngày nếu phải xác minh
(điều 28 Luật hộ tịch)
Ngay khi nhận được hồ sơ hợp lệ.
(điều 29 Luật hộ tịch)
 
Căn cứ vào các quy định pháp luật nêu trên, tùy vào từng vụ việc cụ thể Luật Thế Hệ Mới tư vấn cho khách hàng các vấn đề về thủ tục thay đổi, bổ sung và cải chính hộ tịch như sau:
Chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cần thiết cho khách hàng;
Hướng dẫn khách hàng tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đại diện cho khách hàng liên hệ với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để nộp hồ sơ, bổ sung hồ sơ, đóng loại phí, lệ phí liên quan;
Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan;Tư vấn, soạn các đơn từ yêu cầu, khiếu nại (nếu có) lên các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến dịch vụ;
 

Quý khách có thể gọi điện thoại 0909 95 95 73 để được tư vấn và hẹn gặp Luật sư.

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
  • võ thanh tuấn (21-07-2018) Trả lời
    Trước đây vì hoàn cảnh của mẹ tôi nên đã cho tôi cho vợ chồng của bạn mẹ tôi làm con để tôi có giấy khai sinh đi học, trên giấy khai sinh của tôi tên cha là Võ Thanh Tấn, mẹ là Trần Thị Tuyết, còn tôi là Võ Thanh Tuấn, nay tôi được 11 tuổi,tôi dang ở với mẹ ruột tôi và khẩu tôi cũng nhập về nhà mẹ ruột tôi,nay tôi muốn đổi họ qua họ mẹ tôi là Trần Thanh Tuấn, và trên giấy khai sinh sẽ là mẹ trần thị Luyến chỉ tên mẹ tôi thôi, được không thưa luật sư