THỦ TỤC GHI CHÚ LY HÔN

Ghi chú ly hôn là ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài thì hồ sơ yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài và trình tự, thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài như sau:

Ngày đăng: 23-06-2016

1,389 lượt xem

1. Hồ Sơ gồm: căn cứ vào khoản 1 Điều 39 nghị định 123/2015/NĐ-CP  hồ sơ thủ tục ghi chú ly hôn gồm có:

a) Tờ khai theo mẫu quy định;

b) Bản sao giấy tờ ly hôn đã có hiệu lực pháp luật.

2. Trình tự, thời gian thực hiện: Căn cứ vào khoản 2 điều 39 nghị định 123/2015/NĐ-CP:
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trường hợp cần xác minh lại việc ghi chú ly hôn thì thời hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc
 
3. Thẩm quyền: căn cứ vào khoản 2 điều 48 Luật hộ tịch và điều 38 nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết là ủy ban nhân dân Huyện.
 
Căn cứ vào quy định nêu trên Luật Thế Hệ Mới cung cấp các dịch vụ sau:
Tư vấn trình tự, thủ tục ghi chú ly hôn;
Chuẩn bị các hồ sơ (chứng nhận lãnh sự hồ sơ, hợp thực hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt, chứng thực);
Đi cùng khách hàng hoặc đại diện khách hàng tới các cơ quan nhà nước thực hiện;
Đại diện nhận hồ sơ từ cơ quan nhà nước,đóng các loại phí (nếu có);
 

Quý khách có thể gọi điện thoại 0909 95 95 73 để được tư vấn và hẹn gặp Luật sư.

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha