THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án.

Ngày đăng: 23-06-2016

1,975 lượt xem

THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

1.Căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự: (Điều 273 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003))
Việc điều tra xét hỏi tại phiên tòa phiến diện hoặc không đầy đủ;
Kết luận trong bản án hoặc quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án;
Có sự vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong khi điều tra, truy tố hoặc xét xử;
Có những sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng Bộ luật hình sự.
2.Người có quyền phát hiện bản án, quyết định (căn cứ điều 274 Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003)
Người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi công dân có quyền phát hiện những vi phạm pháp luật trong các bản án và quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho những người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 275 của Bộ luật này.
Trong trường hợp phát hiện thấy những vi phạm pháp luật trong bản án hoặc quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật, Viện kiểm sát, Tòa án phải thông báo cho người có quyền kháng nghị quy định tại Điều 275 của Bộ luật này.
3.Thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm: (Điều 275 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003)
Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TA các cấp, trừ quyết định của HĐTP TANDTC
Chánh án TAQS trung ương và Viện trưởng VKSQS trung ương đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực của TAQS cấp dưới.
Chánh án TAND cấp tỉnh và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh; Chánh án TAQS cấp quân khu và Viện trưởng VKSQS cấp quân khu đối với bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa cấp dưới
4.Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm: (Điều 278 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003)
Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn một năm, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật.
Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, kể cả trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.
Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tiến hành theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.
5.Thẩm quyền giám đốc thẩm: (Điều 279 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003)
UBTP TAND cấp tỉnh đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện.
UBTP TAQS cấp quân khu đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAQS khu vực
Tòa hình sự TANDTC đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh.
TAQS trung ương đối với những bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAQS cấp quân khu.
Căn cứ vào các quy định của Luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục giám đốc thẩm, cùng với việc nghiên cứ hồ vụ việc,  như nghe khách hàng trình bày Luật Thế Hệ Mới sẽ xem xét tư vấn các vấn đề sau:
1.Điều kiện các căn cứ để làm thủ tục Giám đốc thẩm vụ án hình sự;
2.Người đề nghị giám đốc thẩm;
3.Thời hạn kháng nghị còn hay không?
4.Tư vấn các mặt mạnh, mặt yếu và cơ sở để kháng nghị cho khách hàng theo từng hồ sơ cụ thể;
5.Tư vấn trình tự, thủ tục cụ thể liên quan đến thủ tục giám đốc thẩm;
6.Soạn các đơn từ, hồ sơ liên quan đến việc yêu cầu kháng nghị;
7.Tư vấn nộp các đơn từ tới Cơ quan, Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hình sự;
8.Luật sư bào chữa cho bị can, bị cáo tại Cơ quan nhà nước, Tòa án có thẩm quyền;
 
 

Quý khách có thể gọi điện thoại 0909 95 95 73 để được tư vấn và hẹn gặp Luật sư.

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha