THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH, TRỤ SỞ KINH DOANH, NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Căn cứ chiến lược của mình, doanh nghiệp có thể cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh bằng cách rút bỏ hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

Ngày đăng: 24-06-2016

1,156 lượt xem

1. Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh:
A. Thành phần hồ sơ
 –  Thôn báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
– Biên bản họp hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2TV, Biên bản họp đại hội đồng Cổ đông đối với Cty Cổ phần về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
   – Quyết định HĐTV đối với công cty TNHH 2 TV trở lên và Quyết định của HĐQT đối với công ty Cổ phần về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh.
   – Thông báo lập sổ đăng ký thành viên, cổ đông;
   Mẫu MTB-4 ( thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh).
   Nhớ kèm giấy giới thiệu của công ty và cả đăng ký kinh doanh bản gốc.
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.
B. Nơi giải thực hiện: Sở kế hoạch và đầu tư.
Lưu ý: những ngành nghề nào yêu cầu phải có vốn pháp định hoặc ngành nghề có điều kiện thì phải đáp ứng đủ các điều kiện đó theo quy định của Luật chuyên nghành đó.
ví dụ: Ngành nghề kinh doanh bất động sản: vốn pháp định hiện nay là 06 tỷ đồng.
        Ngành định giá, môi giới bất động sản thì phải có chứng chỉ hành nghề môi giới hoặc định giá bất động sản cho Giám đốc hoặc người quản lý.
2. Thay đổi trụ sở chính doanh nghiệp:
A. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2- Bản sao Điều lệ đã sửa đổi của công ty (mẫu tham khảo);
3- Danh sách người đại diện theo ủy quyền (đối với công ty TNHH một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình hội đồng thành viên được quy định tại khoản 3 Điều 67 Luật Doanh nghiệp) (mẫu quy định);
4- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký) (mẫu tham khảo);
5- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
6- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
8- Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế(mẫu tham khảo)
9- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp:
A. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2.Biên bản họp HĐTV (đối với công ty TNHH 2TV trở lên), Biên bản họp đại hội đồng Cổ đông (đối vông ty cổ phần) hoặc quyết định của chủ sở hửu đối với công ty TNHH 1tv về việc thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp.
3- Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của HĐTV đối với công ty TNHH 2TV trở lên, Quyết định của HĐQT đối với công ty cổ phần hoặc quyết định chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). về việc thay đổi người đại diện doanh nghiệp. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
4 Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
5. Bản sao y CMND của người đại diện Pháp luật mới.
6.  Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
7- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
8. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
4. Thay đổi tên doanh nghiệp:
A. Thành phần hồ sơ
1- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2. Biên bản họp HĐTV đối với công ty TNHH 2TV trở lên; Biên bản họp đại hội đồng cổ đông đối với cty Cổ phần;
3- Quyết định của HĐTV (đối với công ty TNHH 2tv trở lên); quyết định của HĐQT (đối với công ty Cổ phần) hoặc Quyết định bằng văn bản về việc đổi tên doanh nghiệp của chủ sở hữu công ty (do chủ sở hữu ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
7- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Quý khách có thể gọi điện thoại 1900 61 77,  gửi câu hỏi qua email: luatthehemoi@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Luật Thế Hệ Mới để được luật sư tư vấn cụ thể hơn.
“Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới

Quý khách có thể gọi điện thoại 0909 95 95 73 để được tư vấn và hẹn gặp Luật sư.

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha