GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Luật Thế Hệ Mới sẽ trình bày cho Quí khách về thủ tục giải thể doanh nghiệp như sau :

Ngày đăng: 24-06-2016

1,161 lượt xem

1. Thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân:
A. Thành phần hồ sơ:
1. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp – BM-HAPI-14-27
2.  Quyết định của chủ doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp;
3.  Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội;
4. Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
5. Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế và hoàn tất nghĩa vụ thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế).
6.  Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an);
7. Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN;
Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Cơ quan ĐKKD đã cấp.
B. Số lượng hồ sơ:   01  (bộ)
C. Nơi giải quyết: Sở Kế Hoạch đầu tư
D. Thời gian: 07 ngày làm việc khi nhận hồ sơ hợp lệ.
2. Thủ tục giải thề Công ty TNHH 1 thành viên:
A. Thành phần hồ sơ
1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên(mẫu tham khảo);
2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội(mẫu tham khảo)
3- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu tham khảo)
4- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể  (mẫu quy định);
6- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
C, Nơi giải quyết: Sở Kế Hoạch đầu tư
D, Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
3. Thủ tục giải thể Công ty TNHH 2 TV trở lên:
A. Thành phần hồ sơ:
1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên(mẫu tham khảo);
2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội(mẫu tham khảo)
3- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu tham khảo)
4- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể  (mẫu quy định);
6- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
C. Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
D. Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
3. Thủ tục giải thể Công ty Cổ phần:
A. Thành phần hồ sơ:
1- Quyết định giải thể công ty do đại diện theo pháp luật ký tên(mẫu tham khảo);
2- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả các thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội(mẫu tham khảo)
3- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết (mẫu tham khảo)
4- Giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế (do cơ quan thuế xác nhận);
5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể  (mẫu quy định);
6- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
10- Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
C. Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và đầu tư
D. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Như vậy, đối với việc giải thể Doanh nghiệp, trước khi Quý khách nộp hồ sơ giải thể tại Sở Kế hoạch đầu tư thì cần phải liên hệ Cơ quan Thuế làm thủ tục khóa Mã số thuế, liên hệ Cơ quan công an hủy con dấu và liên hệ Tòa soạn báo để đăng báo (03 kỳ liên tục) về việc giải thể.
Quý khách có thể gọi điện thoại 1900 61 77,  gửi câu hỏi qua email: luatthehemoi@gmail.com hoặc liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Luật Thế Hệ Mới để được luật sư tư vấn cụ thể hơn.
“Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới

Quý khách có thể gọi điện thoại 0909 95 95 73 để được tư vấn và hẹn gặp Luật sư.

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha