THỦ TỤC GIÁM ĐỐC THẨM VỤ ÁN DÂN SỰ

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Ngày đăng: 22-06-2016

4,225 lượt xem

 
1.Căn cứ: giám đốc thẩm vụ án dân sự  (Điều 283 BLTTDS 2004)
– Kết luận trong bản án, quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án.
– Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.
– Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.
2. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm: (Điều 285 BLTTDS 2004)
1. Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC: đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND các cấp, trừ quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.
2. Chánh án TAND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh: đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp huyện.
3. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự (căn cứ theo điều 288 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011).
“Điều 288. Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án dân sự
1. Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm được quyền kháng nghị trong thời hạn ba năm, kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp đã hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại khoản 1 Điều này nhưng có các điều kiện sau đây thì thời hạn kháng nghị được kéo dài thêm hai năm, kể từ ngày kết thời hạn kháng nghị:
a) Đương sự đã có đơn đề nghị theo quy định tại khoản 1 Điều 284 của Bộ luật này và sau khi hết thời hạn kháng nghị quy định tại khoản 1 Điều này đương sự vẫn tiếp tục có đơn đề nghị;
b) Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 283 của Bộ luật này, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, của người thứ ba, xâm phạm lợi ích của Nhà nước và phải kháng nghị để khắc phục sai lầm trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật đó.”
4. Đơn đề nghị xem xét bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm đối với đương sự là cá nhân: (Khoản 1 Điều 284 BLTTDS 2004 và khoản 1 Điều 1 TTLT 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC)
– Đơn đề nghị phải được làm theo mẫu số 1 ban hành kèm theo TTLT số 03/2013)
– Đương sự đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ và có xác nhận của UBND xã, phường thị trấn nơi người đó cư trú hoặc phải nộp kèm theo bản phô tô giấy tờ tùy thân của họ
– Đương sự đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên và đóng dấu
5. Thẩm quyền giám đốc thẩm vụ án dân sự: (Điều 297 BLTTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011) Hội đồng giám đốc thẩm có các quyền sau đây:
1. Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
2. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và giữ nguyên bản án, quyết định đúng pháp luật của Tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa;
3. Hủy một phần hoặc toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại;
4. Hủy bản án, quyết định của Tòa án đã xét xử vụ án và đình chỉ giải quyết vụ án.”
 
Căn cứ vào các quy định của Luật tố tụng dân sự hiện hành về thủ tục giám đốc thẩm, cùng với việc nghiên cứ hồ vụ việc, như nghe khách hàng trình bày Luật Thế Hệ Mới sẽ xem xét tư vấn các vấn đề sau:
1. Điều kiện các căn cứ để làm thủ tục Giám đốc thẩm theo từng vụ án cụ thể;
2. Người đề nghị giám đốc thẩm;
3. Thời hạn kháng nghị còn hay không?
4. Tư vấn các mặt mạnh, mặt yếu và cơ sở để kháng nghị cho khách hàng theo từng hồ sơ cụ thể;
5. Tư vấn trình tự, thủ tục cụ thể liên quan đến thủ tục giám đốc thẩm;
6. Soạn các đơn từ, hồ sơ cho khách hàng;
7. Tư vấn nộp các đơn từ tới Cơ quan, Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm;
8. Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tại Cơ quan nhà nước, Tòa án có thẩm quyền;
9. Luật sư bảo vệ quyền lợi khách hàng tại Cơ quan nhà nước, Tòa án có thẩm quyền;
 

Quý khách có thể gọi điện thoại 0909 95 95 73 để được tư vấn và hẹn gặp Luật sư.

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"

Bình luận (1)

Gửi bình luận của bạn

Captcha
  • Hồ Văn Phong (02-12-2017) Trả lời
    Vấn dề làm đơn xin xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, có một diều tôi lấn cấn là vào tháng 10 năm 2016 tôi được Tòa án nhân dân cấp cao xử hủy 2 bản án của sơ thẩm và phúc thẩm, giao về cho Tòa án nhân huyện xử sơ thẩm lại, vây trường hợp nào dược xử sửa án.