Luật sư dân sự - Tố tụng dân sự

【BLOG TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ ®】Chuyên đề Luật sư dân sự - Tố tụng dân sự. Hãy gọi Hotline 1900 6177 để được tư vấn luật miễn phí về Luật sư dân sự - Tố tụng dân sự.

 • MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO DÂN SỰ

  22-06-2016 // 2,085 lượt xem

  Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

  Chi tiết →

 • MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN DÂN SỰ

  22-06-2016 // 1,897 lượt xem

  Luatthehemoi.com chia sẻ mẫu đơn khởi kiện dân sự - Mẫu số 01 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐTP ngày 12 tháng 5 năm 2006 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao)

  Chi tiết →

 • ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM DÂN SỰ

  22-06-2016 // 3,110 lượt xem

  Mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

  Chi tiết →

 • QUY ĐỊNH VỀ GIÁM HỘ TRONG DÂN SỰ

  21-06-2016 // 6,574 lượt xem

  Giám hộ là gì: Căn cứ vào khoản 1 điều 58 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định : 1. Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

  Chi tiết →