DỊCH VỤ CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN NHÀ ĐẤT

Luật Thế Hệ Mới chia sẽ với các bạn những thông tin cần thiết để chuẩn bị cho việc cấp đổi giấy chứng nhận nhà đất như sau :

Ngày đăng: 23-06-2016

1,146 lượt xem

1. Thành phần hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận nhà đất:
1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có xác nhận của UBND xã, phường nơi có đất, tài sản;
2. Bản chính giấy chứng nhận đã cấp;
3. Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì nộp bản chính giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 8 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP; trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì nộp bản chính giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại các khoản 1 và 3 Điều 9 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP;
4. Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật và giấy tờ chứng minh việc miễn giảm thuế (nếu có);
5. Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ quy định tại 1, 2 và 4 Điều 8 và khoản 1 và 3 Điều 9 của Nghị định 88/2009/NĐ-CP đã có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng);
6. Bản trích đo địa chính thửa đất và bản mô tả xác định ranh giới, mốc giới thửa đất hoặc bản trích lục địa chính thửa đất;
7.  Thông báo công bố công khai kết quả kiểm tra và biên bản kết thúc công bố công khai tại UBND xã, phường nơi có tài sản;
8.  Phiếu lấy ý kiến về việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
9. Văn bản thỏa thuận về việc cấp một Giấy chứng nhận cho người đại diện có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật  đối với trường hợp có nhiều hộ gia đình, cá nhân cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
10. Tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất  (nếu có);
11. Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (nếu có);
* Trường hợp có hành vi vi phạm hành chính đề nghị UBND xã, phường xử phạt hoặc đề nghị xử phạt theo Nghị định 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009.
Ngoài ra, tùy trường hợp người xin cấp đổi phải tường trình và cam kết về lý do xin cấp đổi và được UBND xã, phường xác nhận chữ ký.
2. Nơi giải quyết hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận nhà đất: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng nhà đất cấp huyện, quận, thị xã nơi có nhà đất.
3. Thời hạn giải quyết : 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 

Quý khách có thể gọi điện thoại 0909 95 95 73 để được tư vấn và hẹn gặp Luật sư.

CÔNG TY LUẬT

THẾ HỆ MỚI

"Khi bạn gặp khó khăn về pháp luật đã có Luật Thế Hệ Mới"

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha